skip to Main Content

De Keuzemaker, dat ben jij :-)

Prikkel > trigger > respons > beloning
Via je zintuigen komen prikkels binnen en worden door je gedachten direct beoordeelt en krijgen een waarde toebedeelt. Dit gebeurt in een seconde. Alles is een patroon en willen we in hokjes plaatsen. Om ons veilig te voelen.
Vervolgens is daar de trigger, en direct wordt het patroon, de overtuiging, de gewoonte in werking gesteld. Vervolgens bepaal je dmv deze gevoelens wat voor emotie hierbij past en zet je die in.

Die bepaling komt veelal uit je imprint periode, deze ontstaat in de eerste 7 jaar van je leven. Via je 5 zintuigen, zien, horen, voelen, proeven en ruiken komt van alles binnen. Deze zintuigelijke waarnemingen sla je allemaal op in je onderbewustzijn. Net als de waarden en normen binnen je gezin van herkomst. Je leert en kijkt alles af van je directe omgeving. Hoe jij dacht dat je je moest gedragen. Je kopieert en herhaalt en uiteindelijk wordt dat je “ik”- identiteit.
De beloning komt wanneer je ouders dit gedrag positief bevestigen, omdat zij dit zelf ook herkennen, inzetten en zich daar veilig bij voelen. Zo wordt je dus “goedgekeurd”, en dat voelt goed, dus ga je dit gedrag herhalen omdat je je dan ook veilig bent binnen die gemeenschap. Je versterkt dit elke keer bij soortgelijke situaties, waardoor je op een gegeven moment dit automatisch gedrag wordt. Jè identificeert je ermee. Dit ben ik, zeg je. 

Je onbewuste wil ik niets anders, omdat het energie kost om nieuw gedrag in te zetten. En zo kies je vanuit je systeem de makkelijkste weg. De weg van je minste weerstand. En je merkt aan je omgeving dat het je ook wat oplevert. Maar later bij opgroeien en volwassen worden kan dit gedrag niet passend meer zijn. Het voegt niets toe en zelfs het tegenovergestelde. Het levert niet meer op waar je het ooit voor nodig was. Het gedrag is wel bekend en dus lastiger om dit te veranderen. En toch blijf je het doen, volledig automatisch. Zo ontstaat een repeterend gedrag, je vicieuze cirkel, die je je hele leven zonder er bewust van te zijn kan afdraaien. Terwijl het je nu niet dient.

Bewust-zijn van je onderbewustzijn
En als ik je nu zegt dat alle prikkels altijd via zintuigen door je gedachte worden beoordeelt en er direct een automatische emotie opgeplakt wordt vanuit je verleden. Dan ligt daar de verander mogelijkheid, naar een andere keuze. Zou je dat willen?

Wat kan je dan doen om deze patronen te doorbreken?
Er zijn prachtige methoden om achter de oorsprong van je belemmerende overtuiging te komen. En zo te ontdekken waar het patroon is ontstaan.
Word bekwaam in het signaleren van je gedachten. Door ze te gaan herkennen, en vervolgens oordeelloos te observeren en te verkennen, en vrede te sluiten met de emoties in jezelf, die met die gedachten gepaard gaan te erkennen.
Start met vrede sluiten met jezelf. Accepteren en mild zijn met jezelf zorgt voor ontspanning. Om vervolgens je levensenergie die je altijd al gebruikt, anders en bewuster gaat inzetten vanuit liefde voor jezelf.

Ik help je graag om de potentie die in je zit samen te ontdekken.

 

Back To Top
Zoeken