skip to Main Content

Wees je eigen reddingsboei

 

De kwaliteit van je gedachten bepaalt de kwaliteit van je leven

We kennen als mensen grofweg twee soorten angsten:
• fysieke angsten, als reactie op fysiek gevaar.
Angst is een reactie op gevaar. Gevaar is de anticipatie van pijn. Je hersenen maken echter geen onderscheid tussen fysiek gevaar en verzonnen gevaar.
Als er een man met een groot mes voor je staat, voel je fysieke angst en zal je of het mes uit zijn handen slaan of je rent weg.

• irrationele angsten, dit zijn gedachten over niet bestaand gevaar.
Deze vorm van angst gaat meestal over de angst voor afwijzing of de angst voor de herhaling van een traumatische gebeurtenis.

 • Je ouders hadden weinig tijd en aandacht voor je toen je klein was en hen nodig had, waardoor je je niet gezien voelde, ook nu nog.
 • Je bent veel gepest toen je op de lagere school zat, en je leidt daar nu nog onder.
 • Je bent ooit een keer uitgelachen tijdens een spreekbeurt toen je 6 jaar oud was en iedere keer als je iets moet zeggen voor een groep breekt het angstzweet je uit en begin je te trillen, terwijl je nu volwassen bent en weet waar je over praat.

“Het belangrijkste gevaar dat de Westerse mens kent, is de gedachte”
Martine Delfos, auteur en wetenschapper

Coaching is de feiten van fictie scheiden
Het is dus zaak om gedachten die jou laten denken dat er gevaar op de loer ligt op de juiste waarde te schatten.
Dat is het werk van een coach. Op een empathische manier iemand helpen door op een duurzame manier onderscheid te maken tussen feiten en fictie. Dit noemen we denkfouten, waarvan ik er hieronder een negental beschrijf.

Zwart-wit denken  >  je eigenschappen indelen in absolute alles-of-niets eigenschappen: Ik doe ook nooit iets goed.
Etiketten plakken jezelf gelijkstellen aan je fouten of je eigenschappen: Ik ben gewoon een misselijk mens dat ik zoiets doe.
Overdrijven, oftewel, generaliseren  >  één negatieve gebeurtenis zien als een zich herhalend patroon van mislukkingen: Dat doe ik nu altijd!
Mentaal filteren  >  de neiging hebben om neutrale of positieve ervaringen om te zetten in negatieve gedachten en hiermee constant bezig te zijn: Ze leek wel aardig maar ze heeft natuurlijk alleen maar medelijden met me.
Gedachtelezen  >  negatieve gedachten over jezelf op anderen projecteren: Hij denkt natuurlijk dat ik kinderachtig ben.
Toekomst voorspellen  >  als een ‘waarzegger’ voorspellen dat iets slecht zal aflopen: Ik zal wel ontzettend gaan stotteren als ik iets moet zeggen voor de groep.
Emotioneel redeneren  >  Je gedachten baseren op hoe je je voelt: Ik voel me nu minderwaardig dus BEN ik dat ook.
‘Als…’ en ‘Zou moeten…’ denken  > Jezelf of anderen bekritiseren met geboden, verplichtingen, dreigementen of andere strenge eisen. Dit denken wordt gevuld met zinnen en woorden als: ‘Moeten…’, ‘Zou moeten…’, en ‘Als je….’: Ik zou eens wat minder lui moeten zijn. Als je van me zou houden dan zou je de keuken vaker moeten opruimen.
Zelfverwijt Uitsluitend jezelf verwijten maken over een gebeurtenis waar je niet, of niet alleen, verantwoordelijk voor bent: Als ik nou maar geen ruzie had gemaakt was dat ongeluk nooit gebeurd.

Deze negen gedachten leveren een negatieve bijdrage aan je levensgeluk en het is dus zeer waardevol deze onbewuste patronen, bewust te gaan zien, om tot verandering te komen. En je zal ervaren dat het heel veel gaat opleveren.

Je bent je gedachten over jezelf.
Een begin van een coaching traject bestaat dan ook uit het observeren van je gedachten oftewel je denkfouten. Je wordt je dan bewust van je gedachten en vervolgens ga je je gedachten onderzoeken.
Resultaten van coaching volgen daarom altijd de volgorde van: Inzicht > Actie > Oogsten.

 • HERKEN JE DIT?
  Piekeren, burn-out, frustratie, boosheid, irritatie, schuldgevoel
  Irriteer je je aan je partner, je kinderen, vrienden?
  Zit je niet lekker in je vel thuis en/of op je werk?

  Schuift iedereen de verantwoordelijkheid naar jou af?
  Je zit vast en haalt op dit moment niet alles uit je leven wat je wilt.
  Je hebt geen focus, geen duidelijke missie in je leven en wilt je echte drijfveren achterhalen.
  Je slaapt slecht en voelt je vaak rusteloos.
  Je bent succesvol van buiten, maar je mist het enthousiasme in je leven.
  Je relatie zit in een sleur of je hebt net iets te vaak ruzie.

Ben je nu niet blij met hoe je je leven ervaart?
Zit van alles en iedereen om je heen jou dwars, of zit je jezelf in de weg? Pak dan degene aan waar je echt invloed op hebt; JEZELF
Door hulp te zoeken, en samen met mij te verkennen waar voor jou de verandering zit, vind je de sleutel voor een meer vrij en voldaan leven. De verandering in jouw gedrag, zorgt voor andere reacties van je omgeving, en daardoor je relatie tot de ander.

Uit liefde voor jezelf
Durf je jezelf in de ogen te kijken? Uit je ongelukkige “comfortzone” te stappen en een gesprek aan te gaan over mogelijke veranderingen in jou. En bewust te zijn en te kiezen voor;

   • Plezier
   • Tijd
   • Vrijheid
   • Vrede
   • Liefde
   • Eenheid
   • Rust
   • Creativiteit
   • Overvloed
   • heelheid
   • Energie
   • Kracht
   • Voldoening

Of welke waarden jij vanuit bewust-zijn kiest in je leven. Op weg naar meer plezier en ontspanning.

Back To Top
Zoeken